Ο Στόχος μας (Αρχική)

Ο Στοχος μας

  • Το Ι.Ι.Ε.Κ. του Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε ανταγωνιστικές και αναγνωρίσιμες ειδικότητες της Αγοράς Εργασίας μέσω των άρτιων προγραμμάτων σπουδών, της σωστής επιλογής εκπαιδευτών και των πλήρως εξοπλισμένων εργαστηρίων.

  • Επιλέγοντας ΔΕΛΤΑ, επιλέγεις:
    Επαγγελματική Κατάρτιση & Εξειδίκευση
    Αναγνωρισμένο Κρατικό Πτυχίο
    Επαγγελματική Αποκατάσταση

|