Δέλτα Privilege Student Card

Το I.Ι.Ε.Κ. του Κ.Ε.Κ. ∆ΕΛΤΑ, προσφέροντας συνεχώς αναβαθµισµένες παροχές και µοναδικά προνόµια προς τους σπουδαστές του, δηµιούργησε την ∆ΕΛΤΑ Privilege Student Card, µια κάρτα προνοµίων και εκπτώσεων σε πολλές συνεργαζόµενες επιχειρήσεις στην Κρήτη. Με την κάρτα αυτή κάθε σπουδαστής απολαµβάνει προσφορές και σηµαντικές εκπτώσεις σε γνωστές επιχειρήσεις. Το δίκτυο των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων συνεχώς διευρύνεται, στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών.