Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί απαραίτητο εργαλείο σε όλα τα επαγγέλµατα, ιδιαίτερα στην Κρήτη που φιλοξενεί τεράστιο πλήθος ξένων τουριστών. Το Ι.Ι.Ε.Κ. του Κ.Ε.Κ. ∆ΕΛΤΑ προσφέρει σε όλους τους σπουδαστές του, ανεξαρτήτως ειδικότητας, την ευκαιρία εκµάθησης της Αγγλικής γλώσσας, κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών τους και της Ρωσικής στους σπουδαστές των Τουριστικών Ειδικοτήτων.