Συρρή Μαρία

Φιλοσοφία / Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας.

Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορικό Αρχαιολογικό του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά από πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων στο φιλοσοφικό και αρχαιολογικό τομέα είναι η κατάλληλη για την εκπαίδευση των σπουδαστών του τμήματος φύλακας μουσείων & αρχαιολογικών  χώρων.

Πληροφορίες
    Επικοινωνήστε

    Υπεύθυνος Ειδικοτήτων