Ψαρουδάκης Μανούσος

Τουριστικών Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε) | Ξενοδοχειακής Τέχνης / MBA στο Kingston University, London

Οι πολυετείς σπουδές στον Τουρισμό, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, αλλά και Μεταπτυχιακό στο Marketing σε συνδυασμό με την πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο του ξενοδοχειακού management σε μεγάλα ξεονοδοχειακά συγκροτήματα της Κρήτης τον καθιστούν τον πλέον κατάλληλο για να μεταφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες σε νέους που επέλεξαν να ασχοληθούν με τον Τουρισμό.

Πληροφορίες
    Επικοινωνήστε

    Υπεύθυνος Ειδικοτήτων