Κώτσογλου Κυριάκος

Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία, οι οποία περιλαμβάνει διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες της Κρήτης μέχρι σήμερα, όπου κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους του νησιού. Από το 1999 συνεργάζεται με το Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ ως συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης και ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων.

Παράλληλα έχει ασχοληθεί και με τα Κοινά, ως Γενικός Γραμματέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανιών (2008-2010) & ως Εντεταλμένος Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης (2014-σήμερα).

Πληροφορίες
    Επικοινωνήστε

    Υπεύθυνος Ειδικοτήτων