Τεχνικός Πληροφορικής

Πολυμέσα / Web Designer / Developer / Video Games

Η συνεχής αύξηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή επικοινωνία καθώς και η επιτακτική ανάγκη όλων των επιχειρήσεων για συνεχή online παρουσία, καθιστά τον Τεχνικό Εφαρμογών Πληροφορικής (Web Designer-Developer/Video Games) μία από τις πιο περιζήτητες ειδικότητες στην αγορά. Συνδυάζει τις προγραμματιστικές και σχεδιαστικές γνώσεις με αυτές της ανάπτυξης, υποστήριξης και χρήσης λογισμικού εφαρμογών.

Η φοίτηση οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που απονέμει το ΙΕΚ ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.

Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12), διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών των αποφοίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Περιεχόμενο Σπουδών

Οι κύριες δραστηριότητες του Web Designer – Developer προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και συγκεκριμένα:

 • Κατασκευάζει Ιστοσελίδες, e-shops, portals και αναπτύσσει εφαρμογές mobile συσκευών (κινητά τηλέφωνα, tablet)
 • Δημιουργεί παιχνίδια 2D διαδικτυακά & παιχνίδια 3D
 • Δημιουργεί διαφημιστικές καμπάνιες με SEO & διαφημιστικές ομάδες στα Social Media
 • Εγκαθιστά & Συντηρεί λογισμικό συστημάτων (system software) και λογισμικό εφαρμογών (application)
 • Εγκαθιστά (installation) και διαμορφώνει κατάλληλα (configuration) το λογισμικό δικτύων Η/Υ (WAN-MAN-LAN) με έμφαση στα δίκτυα Internet / Intranet
 • Λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα για την φυσική και λογική προστασία των δεδομένων, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες από ιούς, hackers κ.λπ.
 • Προγραμματίζει σε AJAX, την πιο διαδεδομένη γλώσσα προγραμματισμού

Απασχόληση

Καθώς ο Κλάδος της Πληροφορικής και ειδικά ο κόσμος του Internet συνεχώς εξελίσσεται, ο απόφοιτος Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής θα έχει τη δυνατότητα οικοδόμησης μιας επιτυχημένης καριέρας, από την πρώτη στιγμή της αποφοίτησής του, σε εταιρείες:

 • Κατασκευής Ιστοσελίδων, Διαφημιστικές, Web Marketing
 • Κατασκευής Δικτυακών Εφαρμογών, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Περιοδικά – Εφημερίδες Σχεδιασμού Εφαρμογών Πολυμέσων,
 • Συμβούλων Εταιρειών Διαφημιστικής Προβολής στο Internet
 • Ελέγχου Ασφάλειας Δικτυακών Δεδομένων, Παροχής Υπηρεσιών Internet
 • Επίσης μπορεί να εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, δημιουργώντας προσωπικές ή εταιρικές Ιστοσελίδες.

Δωρεάν παροχές του Ι.Ι.Ε.Κ. του Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ

 • Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας
 • Εκμάθηση Η/Υ με Πιστοποίηση
 • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
 • Ι.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Κ.Ε.Κ. Δέλτα Privilege Student Card
Πληροφορίες Τμήματος
  Υπεύθυνος Τμήματος
  Κιαγιάς Εμμανουήλ