Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων

Θα πρέπει να είναι σε θέση να ενσωματωθούν αρμονικά στο εργασιακό περιβάλλον ενός πολιτιστικού οργανισμού και να συνεργάζονται με άρτιο τρόπο με τους υφιστάμενους, συνεργάτες και προϊστάμενούς τους. Ακόμη, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες της προστασίας του περιβάλλοντος και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της, καθώς θα δρουν κατεξοχήν σε χώρους πολιτισμού.

Η φοίτηση οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που απονέμει το ΙΕΚ ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.

Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12), διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών των αποφοίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Περιεχόμενο Σπουδών

Τα μαθήματα και οι γνώσεις που λαμβάνει ο Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων είναι:

 • Ιστορία της Τέχνης
 • Περιβαλλοντική αγωγή – Οικολογία
 • Ελληνική λαϊκή τέχνη
 • Στοιχεία Μουσειολογίας
 • Τουριστική ψυχολογία
 • Βασικές αρχές φύλαξης μουσείων, μνημείων & αρχαιολογικών χώρων
 • Αρχές προληπτικής συντήρησης
 • Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
 • Διαχείριση συλλογών – χειρισμός και μεταφορά έργων τέχνης
 • Κώδικες επαγγελματικής συμπεριφοράς
 • Ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας

Απασχόληση

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις δεξιότητας και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε εξαρτημένες εργασίες ως Φύλακας Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 • Στο Υπουργείο πολιτισμού (Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Μονές και Ιεροί Ναοί, Πινακοθήκες)
 • Στον ιδιωτικό τομέα (Ιδιωτικά Μουσεία, Πινακοθήκες καθώς και Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών, η Βιομηχανιών η άλλων ιδιωτικών φορέων).

Δωρεάν παροχές του Ι.Ι.Ε.Κ. του Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ

 • Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας
 • Εκμάθηση Η/Υ με Πιστοποίηση
 • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
 • Ι.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Κ.Ε.Κ. Δέλτα Privilege Student Card
Πληροφορίες Τμήματος
  Υπεύθυνος Τμήματος
  Συρρή Μαρία