Ειδικός Διαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων

Διακρίνονται μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό περιφερειακό και ευρωπαϊκό – διεθνές επίπεδο πάνω στο τουριστικό φαινόμενο με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχαγωγία και την ψυχική και σωματική ανανέωση των τουριστών, στην άθλησή τους στη διάρκεια των διακοπών, στην οργάνωση και υλοποίηση κάτω από ορθολογική οικονομική διαχείριση τουριστικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικού και εθνικού χαρακτήρα business travel με ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό εκθέσεων και συνεδρίων ως και τα Incentives είτε όλα τα παραπάνω οργανώνονται από Ιδιωτικούς φορείς είτε από Δημοσίους.

Η φοίτηση οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που απονέμει το ΙΕΚ ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.

Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12), διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών των αποφοίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Περιεχόμενο Σπουδών

Τα μαθήματα και οι γνώσεις που λαμβάνει ο Ειδικός Διαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων είναι:

 • Ευρωπαϊκός πολιτισμός & παραδόσεις
 • Αρχές και πρακτικές του Ευρωπαϊκού τουρισμού
 • Ψυχαγωγία – άθληση νέων και ηλικιωμένων
 • Τουριστική νομοθεσία
 • Δραστηριότητες και εκδηλώσεις στον ελεύθερο χρόνο
 • Ταξιδιωτική γεωγραφία
 • Αρχές τουριστικού μάρκετινγκ
 • Τουριστικά πρακτορεία
 • Σύγχρονες μορφές ήπιου τουρισμού
 • Διαχείριση τουριστικών εκδηλώσεων
 • Οικ/κος προγραμματισμός & έλεγχος ολικής ποιότητας
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις
 • Ψυχαγωγία – άθληση πελατών
 • Πολιτική τουριστικής ανάπτυξης

Απασχόληση

Με τις γνώσεις που αποκτώνται κατά τη διάρκεια των σπουδών, ο απόφοιτος Ειδικός Διαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων του ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Χανίων μπορεί να:

 • Διοργανώνει τουριστικές δραστηριότητες στο εσωτερικό ή εξωτερικό της χώρας.
 • Δημιουργεί και εκτελεί προγράμματα ψυχαγωγίας και άθλησης πελατών ξενοδοχείων και λοιπών καταλυμάτων καθώς και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Συντονίζει με τις τοπικές αρχές πολιτιστικές δραστηριότητες και λαϊκή χειροτεχνία καθώς και τοπικές λαϊκές εορταστικές εκδηλώσεις.
 • Προγραμματίζει και διαχειρίζεται ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 • Διαχειρίζεται Δρομολόγια και Ναύλους μεταφορικών μέσων και εξασφαλίζει τις καλύτερες προσφορές με ξενοδοχεία, κρουαζιέρες και κάθε είδους άλλες τουριστικές υπηρεσίες.

Μπορεί να απορροφηθεί με θετικές προοπτικές εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά πρακτορεία, σε κρουαζιερόπλοια, σε καζίνο, σε θεματικά πάρκα κτλ

Δωρεάν παροχές του Ι.Ι.Ε.Κ. του Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ

 • Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας
 • Εκμάθηση Η/Υ με Πιστοποίηση
 • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
 • Ι.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Κ.Ε.Κ. Δέλτα Privilege Student Card
Πληροφορίες Τμήματος
  Υπεύθυνος Τμήματος
  Ψαρουδάκης Μανούσος

  Άλλα τμήματα