Διοικητικό Προσωπικό

Δινοπούλου Κατερίνα

Διευθύντρια
Katerina Dinopoulou

Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης και κάτοχος ομώνυμου μεταπτυχιακού τίτλου από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης). Επίσης κάτοχος δεύτερου Μεταπτυχιακού τίτλου από το πανεπιστήμιο Κρήτης του τμήματος πολιτικών Επιστημών (Σχολή Κοινωνικών Επιστημών).

Εργάζεται στο ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ από το 1999, με αρμοδιότητες όλο το φάσμα των υπηρεσιών που απαιτούνται για τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων. (Προετοιμασία – Σχεδιασμός Προτάσεων, συντονισμός και παρακολούθηση Υλοποίησης, Αξιολόγηση ) αλλά και προϋπολογισμοί – απολογισμοί των προγραμμάτων, οικονομική διαχείριση και λογιστική υποστήριξη του υποκαταστήματος στα Χανιά.

Από το 2009 αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διοίκηση του παραρτήματος. Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή σεμινάρια, forum και working groups, ώστε να είναι ενήμερη για όλε στις σύγχρονες τάσεις και τις εξελίξεις στην εκπαίδευση ενηλίκων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό.

Παράλληλα είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων στο Μητρώο του ΛΑΕΚ για προγράμματα εκπαίδευσης εργαζομένων.

Κώτσογλου Κυριάκος

Συντονιστής Εκπαίδευσης
Katerina Dinopoulou

Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης του ίδιου τμήματος.

Έχει πολυετή και αδιάλειπτη επαγγελματική εμπειρία η οποία περιλαμβάνει πάνω από μια εικοσαετία ως Διευθυντικό Στέλεχος σε μεγάλες εταιρείες της Κρήτης.

Η συνεργασία με τη μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικού εμπορίου στη Κρήτη από το 1998 τον οδήγησε στη θέση του διευθυντή του (ΣΕΣΜΕ) Συνδέσμου Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (2007-2010) ενώ από το 2011 και μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του γενικού Διευθυντή σε έναν από τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους του νησιού.

Παράλληλα η ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκινάει από 2007 που διατέλεσε ως Γενικός Γραμματέας Ν. Αυτοδιοίκησης Χανίων και Ειδικός Σύμβουλος του Νομάρχη σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης μέχρι και σήμερα ως Περιφερειακός Σύμβουλος και Εντεταλμένος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κρήτης και μέλος της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ και ΛΑΕΚ σε θέματα Οργάνωσης – Διοίκησης – Marketing, Τουρισμού και ΤΠΕ, είναι στο μητρώο του Ε.Φ.Ε.Τ. για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε Θέματα Πληροφορικής και στο μητρώο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Από το 1999 συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό όμιλο ΔΕΛΤΑ (ΚΕΚ, ΙΙΕΚ) ως συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης και ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων.

Σπαντιδάκη Ανδριάνα

Διοικητικό Προσωπικό
Spantidaki Andrianna

Πτυχιούχος Πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από την έναρξη του ΙΕΚ στα Χανιά ανήκει στο Διοικητικό προσωπικό και με την ευγένεια και το ήθος που τη διακρίνει εξυπηρετεί σπουδαστές σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική ανάγκη προκύψει.

Επίσης συνεργάζεται  και συντονίζει την ομάδα των εκπαιδευτών του ΙΕΚ. Παράλληλα ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων και εργαζομένων.

Μπουντουράκη Δέσποινα

Σύμβουλος Εκπαίδευσης
Mpountouraki Despoina

Με σπουδές Τεχνολογίας Τροφίμων και με σημαντική εμπειρία ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κυρίως σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα με ειδικότητες του κλάδου του Τουρισμού. Η συνεχής ενημέρωση της πάνω στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εκπαίδευσης την καθιστούν το πλέον αρμόδιο στέλεχος για να συμβάλλει στην έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση γονέων και μαθητών.

Με ιδιαίτερη ικανότητα επικοινωνίας με του νέους για την παρουσίαση των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών, αλλά και ικανότητα ανίχνευσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υποψηφίων σπουδαστών και παροχής κατάλληλου επαγγελματικού προσανατολισμού.

Παράλληλα από την έναρξη της από την λειτουργία του ΙΕΚ στα Χανιά έχει αναλάβει το Γραφείο Σταδιοδρομίας.

Νάση Βασιλική

Σύμβουλος Εκπαίδευσης

nasi

Με σπουδές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Τραπεζική. Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς συντονίζοντας Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κατάρτισης.

Παράλληλα ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ και ΛΑΕΚ διδάσκει σε ΙΕΚ και ΚΕΚ και αναλαμβάνει την ενημέρωση γονέων και σπουδαστών με συνέπεια και εγκυρότητα.

Από την λειτουργία του ΙΕΚ στα Χανιά έχει αναλάβει το Γραφείο προώθησης στην Απασχόληση